Go Goa

Poolside 1 BHK Apartment in Resort

Siolim, Goa, India
Serene Siolim- Gateway to the pristine beaches of North Goa at Tropical Dreams Resort with Lush green surroundings Ground Floor across the biggest swimming pool in Goa is furnished with SplitAC Ref...
Vacation Rentals in Siolim
Hinduism is the Only Dharma in this multiverse comprising of Science & Quantum Physics.

Josh Schrei helped me understand G-O-D (Generator-Operator-Destroyer) concept of the divine that is so pervasive in the Vedic tradition/experience. Quantum Theology by Diarmuid O'Murchu and Josh Schrei article compliments the spiritual implications of the new physics. Thanks so much Josh Schrei.

Started this blogger in 2006 & pageviews of over 0.622 Million speak of the popularity.

Dhanyabad from Anil Kumar Cheeta

Pages

Saturday, January 22, 2011

SHREE NAVDURGA STOTRAM

SHREE NAVDURGA STOTRAM

Devii Shailaputrii | vande vaanchhita laabhaaya chandraardha kRita shekharaa | vRiShaarUDhaa shuuladharaa shailaputrii yashasvinii ||


Devii BrahmachaariNii | dadhaanaa karapadmaabhyaam akShamaalaa kamaNDaluu | devii prasiidatu mayi brahmachaariNyanuttamaa ||


Devii ChandraghaNTeti | piNDajapravaraa rUDhaa chanda kopaastrakairyutaa | prasaadaM tanute mahyaM chandraghaNTeti vishrutaa ||


Devii KuShmaanDaa | suraasampuurNa kalashaM rudhiraa plutameva cha | dadhaanaa hastapadma abhyaaM kuuShmaaNDaa shubhadaastu me ||


Devii Skandamaataa | siMhaasanagataa nityaM padmaashritakaradvayaa | shubhadaastu sadaa devii skandamaataa yashasvinii ||


Devii KaatyaayaNii | chandrahaasoj jvalakaraa shaarduu lavaravaahanaa | kaatyaayanii shubhaM dadyaa devii daanava ghaatinii ||Devii Kaalaraatri | ekaveNI japaakarNapuura nagnaa kharaasthitaa | lamboShThii karNikaakarNI tailaabhyaktashariiriNii || vaamapaadol lasalloha lataakaNTa kabhuuShaNaa | vardhanamurdhadhvajaa kRiShNaa kaalaraatrir bhayaNkarii ||


Devii Mahaagaurii | shvete vR^iShe samaarUDhaa shvetaambaradharaa shuchiH | mahaagaurii shubhaM dadyaan mahAdevapramodadaa ||


Devii Siddhidaatri | siddhagandharva yakShaadyai rasurairamarairapi | sevyamaanaa sadaa bhuuyaat siddhiidaa siddhiidaayinii ||
No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Loading...

Search This Blog